Regulamin pobytu

Dyrekcja Pensjonatu Willa Atlantis wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
3. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się gościa do godz. 18:00 zostanie naliczona opłata za wykorzystanie pokoju.

§2

1. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinie 8.00 do godziny 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
3. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu lub innych albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości.
4. Pensjonat przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.

§3

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
A) Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
B) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w pensjonat
C) Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
D) W przypadku wystąpienia usterek w pokoju, które nie będą mogły być usunięte, pensjonat dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości- zmienić pokój lub inny sposób załagodzić niedogodności.

§4

1. Na życzenie Gościa pensjonat świadczy nieodpłatne następujące usługi:
A) Udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą
B) Budzenie o wyznaczonej godzinie

§5

1. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku bez opieki, Właściciel obiektu oraz personel nie odpowiadają. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku bez opieki, Właściciel obiektu oraz personel nie odpowiadają. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§6

1. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 06.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystający z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§7

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zagubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 50 zł
2. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach pensjonatu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na koszt gościa.
W przypadku braku takiej dyspozycji pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Menu